صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي زارعت،گیاه پزشکی، بیوتکنولوژی
نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

زارعت، گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی

1394

2

18/12/95

9

33

33

 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

مرضیه شبانی

شیراز

دکتری

دبیر

مسعود بیرامی

تبریز

ارشد

عضو شورای مرکزی

حمیدرضا محمودی راد

بوعلی همدان

ارشد

عضو شورای مرکزی

نیما نامجو

تهران

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علیرضا فارسی

علوم کشاورزی گرگان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

خزر ادریسی مریان

گیلان

دکتری

عضو شورا علی البدل

علی فلاحی

رازی کرمانشاه

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

سما اوصالی

زنجان

کارشناسی

بازرس اصلی

مهدی رضایی

یاسوج

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زراعت، گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی