صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي مهندسي صنايع

1395

1

95/10/1

11

31

32

 

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

علی ولی زاده

صنعتی امیرکبیر

کارشناسی

دبیر

شراره کلانتری

صنعتی اصفهان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

شقایق حسن پور

صنعتی شریف

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

هلیا خرسانی

الزهراء (س)

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد ولی نژاد

فردوسی مشهد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد فلاحی

صنعتی شیراز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

امیرحسین حسین زاده

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

مجتبی مطلوبی

تهران

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

امیر حقدادی

اراک

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

امیرحسین یافتیان

خواجه نصیر

کارشناسی

بازرس اصلی

سجاد کلهر

کار قزوین

کارشناسی

بازرس علی البدل