صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي روانشناسي و مشاوره

ravanshenasi.jpg


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویي روانشناسي و مشاوره

اسفند 93

3

27/7/96

9

20

38

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

مهرزاد امیدوار

گیلان

کارشناسی

دبیر

مجید زارعی

محقق اردبیلی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

زهرا سید صالحی

اراک

ارشد

عضو شورای مرکزی

مصطفی اکبری

تهران

ارشد

عضو شورای مرکزی

محمد گلثومیان

فردوسی مشهد

ارشد

عضو شورای مرکزی

سجاد مولوی

اراک

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

رزیتا ثمری

پیام نور رضوانشهر

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

وحید سلیمانی اتی کندی

شهید مدنی آذربایجان

ارشد

بازرس اصلی

صادق باستانی

فردوسی مشهد

کارشناسی

بازرس علی البدل

آدرس سايت:     www.SAPC.IR

 

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي روانشناسي و مشاوره

 

دومين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي روانشناسي و مشاوره