صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجوی مهندسی عمران

اسفند94

2

26/7/96

11

43

46

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

امیر متقی

شمال آمل

ارشد

دبیر

محمد افرازی

تربیت مدرس

ارشد

عضو شورای مرکزی

شروین امامقلی زاده سیار

خوارزمی

ارشد

عضو شورای مرکزی

محمد یزدانی

تربیت مدرس

دکتری

عضو شورای مرکزی

مجتبی پارسایی

رازی کرمانشاه

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حسین امیدوار محمدی

رازی کرمانشاه

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

آرمین جهدی

سمنان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علی عرب

بیرجند

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

فربد کاویان

پیام نور تهران

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

میلاد زینلی زاده بیاض

فنی امام علی یزد

کارشناسی

بازرس اصلی

محمد نوید عامری

شمال آمل

کارشناسی

بازرس علی البدل

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران