صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي فناوري نانو

1395

1

95/9/3

11

25

27

 

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

فريبا سعيدي

گيلان

ارشد

دبیر

پیمان نصیری پور

شهید باهنر کرمان

ارشد

عضو شورای مرکزی

قاسم نوجامعه

پیام نور اردبیل

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

بهاره بزرگ نیا

الزهراء

ارشد

عضو شورای مرکزی

امید زادمهر

شهید چمران اهواز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

علی عبادتیان

فردوسی مشهد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

اميد عيدي

صنعتي اراك

كارشناسي

عضو شورای مرکزی

عادله حاجی بیگی

اراک

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

فرشید لطفی

محقق اردبیلی

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

مهیار ثروتی

زنجان

کارشناسی

بازرس اصلی

میلاد شوره ای

پیام نور اصفهان

کارشناسی

بازرس علی البدل