صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

 

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي فناوري نانو

1395

2

96/9/23

8

15

16

 

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

فریبا سعیدی

گیلان

ارشد

دبیر

مونا ملکی

تبریز

ارشد

عضو شورای مرکزی

رضا محصل

کاشان

ارشد

عضو شورای مرکزی

سیده مریم سادات شیلسر

پیام نور تهران

ارشد

عضو شورای مرکزی

حسین رستمی

صنعتی بیرجند

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حمیدرضا منتظریان

حکیم سبزواری

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

مصطفی حسن زاده

تفرش

کارشناسی

بازرس اصلی

امیرحسین جعفری

صنعتی نوشیروانی بابل

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو