صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مديريتنام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

مدیریت

1394

2

14/6/96

9

24

34

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سید سینا معصومی

یزد

ارشد

دبیر

سارا شریعتمداری

علامه طباطبایی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محسن ابراهیم زاده

کردستان

ارشد

عضو شورای مرکزی

آریا رنجبر بیدرون

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

رضا محمدی

شیراز

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمدرضا صانع

قم

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

زهرا رحمانی

پردیس قم

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

امیر ارسلان شیرمحمدی فرادنبه

قم

کارشناسی

بازرس اصلی

حمید مسیب زاده

ایلام

ارشد

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مديريت