صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم اجتماعي


اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

علوم اجتماعی

1395

2

96/2/21

11

21

22

 

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سال96

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

حسام حسین زاده

تهران

ارشد

دبیر

مهسا اسداله زاده

تربیت مدرس

دکتری

عضو شورای مرکزی

شایان محمدی

علامه طباطبایی

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سارا حسینی

تهران

ارشد

عضو شورای مرکزی

میثم علی زاده

گیلان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

عبدالعزیز گشایش

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

سعید محمدنظری

فرهنگیان کرج

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

زینب کریمی اصل

ایلام

کارشناسی

بازرس اصلی

علیرضا اسکندری نژاد

خوارزمی

کارشناسی

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علوم اجتماعي