صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي دامپزشكي

etehadiedampezeshki.jpg

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

دامپزشكي

1394

3

29/8/96

11

13

39

اعضای مسئول اتحادیه 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

آلا عنایتی

تهران

دکتری

دبیر

زهرا اسدالهی

تهران

دکتری

عضو شورای مرکزی

امیررضا سلمانی

سمنان

دکتری

عضو شورای مرکزی

سید فخرالدین برقعی

تهران

دکتری

عضو شورای مرکزی

رضا سلیمانی فر

کرمان

دکتری

عضو شورای مرکزی

شهرزاد گیتی جمال

شهید چمران اهواز

دکتری

عضو شورای مرکزی

میلاد کلیوند عباسی

ایلام

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حافظ صادقی

تهران

دکتری

عضو شورا علی البدل

میلاد اصغری

تبریز

دکتری

عضو شورا علی البدل

مجید ابن النصیر

تهران

دکتری

بازرس اصلی

مجتبی سالاری

تهران

دکتری

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي

 

دومين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي