صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي دامپزشكي

etehadiedampezeshki.jpg

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی ایران

۱۱/۰۶/۱۳۹۴

۲

۱۱/۰۶/۱۳۹۵

۱۱

۱۳

۴۴

 

اعضای مسئول اتحادیه

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

آلا عنایتی

تهران

Ph.D

دبیر اتحادیه

زهرا اسدالهی

تهران

Ph.D

عضو شورای مرکزی

حنانه گلشاهی

تهران

دکتری تخصصی

عضو شورای مرکزی

علی فرهنگ

کرمان

دکترای حرفه ای

عضو شورای مرکزی

معصومه جباری فخر

تهران

دکترای حرفه ای

عضو شورای مرکزی

سعید بزدانی نیا

اهواز

دکترای حرفه ای

عضو شورای مرکزی

آفرین کمام

تهران

دکترای حرفه ای

عضو شورای مرکزی

رکسانا سرابندی

زابل

دکترای حرفه ای

عضو علی البدل شورای مرکزی

هیرش رضایی

تبریز

دکترای حرفه ای

عضو علی البدل شورای مرکزی

مجید ابن نصیر

تهران

دکترای حرفه ای

بازرس اصلی

سید مهراد قاضی میر سعید

اهواز

دکترای حرفه ای

بازرس علی البدل