صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون

1394

2

95/12/18

9

14

14

 

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

آیت خزایی فر

شهید چمران اهواز

کارشناسی

دبیر

نادر فاضل بخشی

فردوسی مشهد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سعید ابراهیمی کرهرودی

اراک

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

حمید عبدالملکی

بوعلی همدان

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

احمد مسگر پور طوسی

تهران (ابوریحان)

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

سجاد احمدپور کالمرزی

گیلان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

سالار احمدی عریان

ارومیه

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

مهرشاد نظرپور

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

کارشناسی

بازرس اصلی

جواد سلیمان زاده

ایلام

ارشد

بازرس علی البدل

 

اولين دوره شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آب، خاك و بيوسيستم