صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي زبان و ادبيات عرب


نام اتحادیه

تاریخ تاسیس

شماره دوره فعلی

زمان انتخابات

تعداد اعضای شورای مرکزی و بازرسان

تعداد دانشگاه‌ها

تعداد انجمن حاضر در مجمع اتحادیه

اتحادیه انجمن های علمی دانشجويي زبان و ادبيات عرب

1395

1

95/12/16

9

24

25

اعضای مسئول اتحادیه انجمن های علمی

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مقطع

سمت

سید حسین حسینی گوشکی

تربیت مدرس

دکتری

دبیر

قاسم عزیز راد

علامه طباطبایی

دکتری

عضو شورای مرکزی

زهرا صالحی

ایلام

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

ثریا بخاخ دارمی

الزهراء

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

محمد عرفانی

یزد

کارشناسی

عضو شورای مرکزی

میلاد فتاحی صیقلانی

گیلان

ارشد

عضو شورا علی البدل

عبدالرئوف ایمانی

سیستان و بلوچستان

کارشناسی

عضو شورا علی البدل

علی نوبهار

شیراز

کارشناسی

بازرس اصلی

الهام حمیدیان

خلیج فارس بوشهر

کارشناسی

بازرس علی البدل