صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برسی دستاوردها و فعالیت‌های انجمن‌های علمی و تناسب آن با آمار و ارقام جشنواره ملی حرکت با تاکید بر دوره هشتم جشنواره


از مهم‌ترین برنامه‌های اداره فعالیت علمی برگزاری جشنواره ملی حرکت است. این جشنواره از سال 1387 به منظور تشویق و ترغیب انجمن های علمی دانشجویی و فعالان دانشجویی این انجمن ها به عنوان محملی برای ارائه برترین دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی، برگزار گردیده است. تاكنون هشت دوره از اين جشنواره برگزار شده است:

دوره

دانشگاه میزبان

تاریخ افتتاحیه

تاریخ اختتامیه

یکم

تهران

ارديبهشت 87

ارديبهشت 87

دوم

تهران

ارديبهشت 88

ارديبهشت 88

سوم

تهران

ارديبهشت 89

ارديبهشت 89

چهارم

تهران

آبان 90

آبان 90

پنجم

شهيد بهشتي

8 آبان 91

10 آبان 91

ششم

صنعتي شريف

28 بهمن 92

30 بهمن 92

هفتم

شيراز

28 مهر 93

30 مهر 93

هشتم

فردوسي مشهد

18 مهر 94

19 مهر 94حوزه های رقابت جشنواره ملی حرکت عبارتند از:
1. انجمن  علمی دانشجویی برگزیده
2. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در پژوهش
3. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در کارآفرینی
4. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در تالیف وترجمه کتاب
5. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در نشریه علمی دانشجویی
6. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در مسابقات علمی دانشجویی
7. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در اختراع و ابتکار و نوآوری
8. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در فعالیت های آموزشی
9. انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در فعالیت های ترویجی
10. دبیر شورای دبیران برگزیده

هشتمین دوره این جشنواره در دانشگاه فردوسي مشهد به تاریخ 18 تا 19 مهرماه 1394 برگزار شد. در مرحله دانشگاهی این جشنواره، 15220 اثر توسط انجمن‌هاي علمي دانشجويي، به دبيرخانه دانشگاهي ارسال و به مرحله داوری در دانشگاه ها رسیده که از این تعداد، 771 اثر برتر از طريق سامانه دريافت آثار جشنواره، برای حضور در جشنواره ملی به دبیرخانه مرکزی ارسال شده است. آثار ارسالی در 10 حوزه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت. از 78 دانشگاه‌ شرکت کننده در بخش رقابتي این جشنواره، 75 دانشگاه در بخش نمايشگاهي با 450 دانشجو حضور داشتند.

آمار و اطلاعات جشنواره هشتم نشان می‌دهد انجمن‌های علمی رشته‌های فنی و مهندسی بیشترین تعداد اثر را به جشنواره ملی حرکت ارسال داشته‌اند. این سهم نشانگر آن است که انجمن‌های علمی گروه فنی و مهندسی از حیث امکان و ظرفیت فعالیت دانشجویی در وضعیت بهتری هستند و در مقایسه با دیگر گروه‌های علمی بیشتر به جشنواره ملی حرکت راه یافته‌اند. نمودار زیر وضعیت آثار ارسال شده از دانشگاه‌ها به جشنواره ملی در دوره هشتم را نشان می‌دهد:

8thharkat-goruhelmi.jpg

این در حالی است که در تمامی دوره‌های برگزار شده جشنواره نیز وضعیت مشابهی حاکم بوده است. 


1-8thharkat-goruhelmi.jpg

وضعیت آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره هشتم به تفکیک حوزه‌های رقابت به شرح جدول زیر است:

حوزه رقابت

کل

انسانی

فنی

پایه

کشاورزی

هنر

انجمن برگزيده

75

8

45

7

10

5

آموزش

77

21

38

5

8

5

ترویج

72

18

21

12

14

7

مسابقه

59

5

40

8

2

4

پژوهش

115

17

42

27

20

9

کتاب

27

9

10

0

4

5

نشریه

169

32

53

32

28

24

نوآوری

31

2

25

3

1

-

ابتکار

35

4

21

5

5

-

اختراع

31

1

23

3

4

-

کارآفرینی

35

7

14

3

8

3

دبير شورا

45

-

-

-

-

-

جمع

771

124

332

105

104

62


سهم آثار ارسالی در هر حوزه رقابتی به کل آثار ارسالی به جشنواره حرکت هشتم نیز در نمودار زیر آمده است:

8thharkat-asar.jpg