صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

بررسی آماری تعداد انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علومشروع به فعالیت رسمی انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به دهه هفتاد باز می‌گردد. البته انجمن‌های علمی سابقه‌ای طولانی‌تر از حیث تاسیس و فعالیت در کشور دارند؛ اما آن‌چه به عنوان یک برنامه رسمی و قانونی و از طریق ابلاغ آیین‌نامه انجام پذیرفته به نیمه دوم دهه 70 هجری شمسی باز می‌گردد. اقبال دانشجویان به فعالیت داوطلبانه در انجمن‌های علمی دانشجویی رشد مداوم تعداد انجمن‌های علمی دانشجویی را سبب شده است که این رشد همچنان ادامه دارد. در بسیاری از دانشگاه‌ها علاوه بر تاسیس و فعالیت انجمن علمی در تمامی رشته‌های دانشگاه، در حوزه‌های علمی نوین و بین‌رشته‌ای نیز مجوزهایی صادر شده است. جدول و نمودار زیر تعداد انجمن‌های تاسیس شده و مجموع تعدادشان تا پایان هر سال را نشان داده است.

تعداد انجمن‌های علمی در دانشگاه‌های دولتی
(بجز دانشگاه‌های فرهنگیان، فنی و حرفه‌ای، علمی کاربردی و پیام نور)

سال

تعداد انجمن علمی تاسیسی در سال

تعداد کل انجمن علمی ثبت شده

درصد رشد

62

1

1

-

68

1

2

100

71

1

3

50

72

4

7

133

73

1

8

14

75

10

18

125

76

30

48

167

77

28

76

58

78

83

159

109

79

67

226

42

80

98

324

43

81

89

413

27

82

60

473

15

83

64

537

14

84

112

649

21

85

123

772

19

86

105

877

14

87

84

961

10

88

144

1105

15

89

205

1310

19

90

215

1525

16

91

267

1792

18

92

301

2093

17

93

301

2394

14

94

453

2847

19

تعداد انجمن‌هایی که تاریخ تاسیس‌شان ثبت نشده

6amar94.jpg
آمار ذکر شده در جدول و نمودار فوق مربوط به 128 دانشگاه دولتی بدون احتساب دانشگاه‌های ستادی است. بنابراین تا زمان تهیه این گزارش (اسفند 94) در مجموع 2853 انجمن علمی در 128 دانشگاه دولتی تاسیس شده و در درگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به ثبت رسیده‌اند. در دانشگاه‌های ستادی (جامع علمی کاربردی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای، فرهنگیان) وضعیت به شرح نمودارهای زیر است:

elmikarbordi.jpg

pnu.jpg
faniherfeh.jpg
farhangian.jpg
همچنین وضعیت انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌های غیرانتفاعی به شرح نمودار زیر است:


gheirentefa.jpg
آمار دقیق‌تر تعداد انجمن‌های علمی در دانشگاه‌های ستادی و غیردولتی در این لینک آمده است.

به این ترتیب، در جمع‌بندی نهایی و با توجه به کلیه آمار و اطلاعات ثبت شده، اعداد و ارقام جدول زیر استخراج می‌شود:


نوع دانشگاه

تعداد انجمن علمی ثبت شده

تعداد انجمن علمی فعال*

تعداد انجمن علمی بدون ثبت تاریخ تاسیس

دولتی غیرستادی

2853

1847

6

پیام نور

2630

784

58

علمی کاربردی

1903

782

45

فنی و حرفه‌ای

273

25

0

فرهنگیان

319

136

0

غیرانتفاعی

577

114

51

مجموع

8555

3688

160* در خصوص آمار تعداد انجمن‌های فعال لازم به توضیح است که ملاک فعال بودن انجمن علمی برگزاری انتخابات شورای مرکزی در سال 1394 و ثبت در درگاه فرهنگی مفروض بوده است.