صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

بررسی آماری وضعیت انجمن‌های علمی از حیث گروه‌های علمی، مقطع تحصیلی دبیران و سطح علمی اساتید مشاوردر حال حاضر، بواسطه سامانه ثبت اطلاعات انجمن‌های علمی و درگاه فرهنگی، اطلاعات پایه انجمن‌‌های علمی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی که مجوز فعالیت دارند به ثبت رسیده است. از بین کل انجمن های علمی به ثبت رسیده گروه علوم انسانی با نسبت 31٪ پرجمعیت ترین گروه انجمن های علمی را شامل می شود. تفکیک تعداد انجمن های علمی به نسبت گروه های علمی در نمودار زیر قابل مشاهده است:


anjomanelmi-goruh.jpg


بنابر آمار و اطلاعاتی که توسط درگاه فرهنگی به ثبت رسیده است، از ابتدای سال 1394 انجمن های علمی دانشجویی بالغ بر 9،000 عنوان فعالیت علمی در دانشگاه‌های کشور (دانشگاه‌های دولتی به غیر از دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، پیام نور، جامع علمی کاربردی، فرهنگیان و دانشگاه‌های غیرانتفاعی) عهده‌دار بوده‌اند. بر اساس همین گزارش، تعداد فعالیت‌های فرهنگی به ثبت رسیده در درگاه فرهنگی تا لسفندماه 94 بالغ بر 34،000 عنوان گزارش بوده که با این حساب نقش انجمن‌های علمی دانشجویی در فعالیت‌های داوطلبانه و فرهنگی دانشگاه‌ها بیش از 25 درصد است. از این حجم فعالیت انجام شده توسط انجمن‌های علمی، برنامه‌های ترویجی و کارگاه‌های آموزشی بیشترین نسبت را به خود اختصاص داده‌اند (نمودار زیر).


barnameh.jpg

مشارکت دانشجویان و اساتید

مشارکت دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در شورای مرکزی انجمن‌های علمی و خصوصا پذیرفتن نقش دبیر شورای مرکزی نیز از جمله دیگر موضوعاتی است که شمایی از وضعیت اقبال به انجمن‌های علمی دانشجویی را نشان می‌دهد. چنانچه انتظار می‌رود، مشارکت دانشجویان مقطع کارشناسی در انجمن‌های علمی بمراتب بیش از دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. در همین زمینه آمار بیان می‌دارد که اکثر دبیران انجمن‌های علمی در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل هستند:

dabirananjomanha.jpg


مشارکت اساتید در انجمن‌های علمی و به عنوان استاد مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی نیز وضعیت مشابهی دارند و اساتید با درجه استادیاری تمایل بیشتری به نقش‌آفرینی در انجمن‌های علمی دانشجویی دارند:

asatid.jpg