صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

جلسه هم اندیشی پیرامون بررسی و اصلاح ساختارهای آموزشی در انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار شد

مهندس عسکری ضمن تشکر از کلیه همکارانی که در فرایند شکل‌گیری آموزش انجمن‌های علمی و برگزاری جشنواره حرکت مؤثر بوده‌اند اظهار داشت: جشنواره دوره بعد یا به عبارتی جشنواره ۱+۱۰ باید از دوره‌های قبلی آن متمایز شود. امسال جشنواره باید به سمت گفتگو پیش رود و نمایشگاه حرکت می‌تواند مدلی از گردهمایی‌های گفتگو محور بوده و این الگو را شکل بدهد.

در ادامه برخی از صاحبنظران و کارشناسان حوزه انجمن‌های علمی دانشجویی که در برگزاری ادوار گذشته جشنواره حرکت تجربه همکاری مؤثر داشتند به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.

برخی از مهمترین مواردی که در جلسه مطرح شد به شرح زیر می‌باشد:

-        یکپارچه سازی نوع نگاه مسئولان دانشگاهی به انجمن‌های علمی

-        جشنواره حرکت دروازه ورود جامعه به دانشگاه و حلقه اتصال بین علم و اجتماع باشد

-        تقویت فضای ترویج علم در دانشگاه‌ها

-        یک انجمن خوب، انجمنی است که بتواند در دانشگاه ایجاد بستر نماید

-        جشنواره حرکت از مسابقه به سمت یادگیری پیش برود

-        در جشنواره دستاوردهای علمی برتر در سطح کشور به انجمن‌ها معرفی شود

-        نسل جدید انجمن‌های علمی باید کارویژه مشخصی داشته باشند

-        اولویت‌های پژوهش استانی به انجمن‌های علمی معرفی شود

در پایان، مقرر شد این جلسات با حضور صاحبنظران برای رسیدن به یک مدل مطلوب ادامه یابد.


mashverati-2.jpg


mashverati-3.jpg


mashverati-4.jpg

 
23 خرداد 1397 3:11 بعدازظهر