صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

یازدهمین نشست دبیران مجمع انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های دولتی در دانشگاه کردستان آغاز بکار کرد

مصطفی کرمی رئیس اداره فعالیت های فرهنگی اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در اولين روز اين نشست اظهارکرد: برگزاری یازدهمین نشست دبیران مجمع انجمن های علمی نشان دهنده ی قدمت، اعتبارو هویت انجمن ها در سطح ملی می باشد.

وی گفت: برگزاری این نشست ها موجب انعکاس فعالیت ها و اهمیت ویژه انجمن های علمی می شود.

دکترکرمی تاکیدکرد: درسالهای اخیرتوجه ی ویژه ای نسبت به انجمن ها صورت گرفته که این مهم دلالیل عقلی ونقلی آن به اثبات رسیده است.

وی افزود: دلیل اول بحث آموزشی است که اگربرنامه های آموزشی نداشته باشیم با کاستی های زیادی روبرو خواهیم شد و یکی ازفعالیت های انجام شده دراین زمینه برگزاری کارگاه هامی باشد، دلیل دوم ایجادشبکه های ارتباطی با هدف ایجاد زمینه فضای گفتگو در سطح کشور و بین دانشجویی است.

رئیس اداره فعالیت های فرهنگی بیان کرد: برگزاری این نشست سالیانه فرصت مناسبی را فراهم میکند تا دانشجویان سراسرکشور باهم درارتباط باشند وکارهایی که مربوط به فعالیت عام ومدیریت انجمن می شود را مورد بررسی قراردهند تا در دستورکارشان مورد استفاده واقع شود.

مصطفی کرمی اعلام کرد: امسال ساعت جلسه هم اندیشی رابه خاطرفراهم شدن هرچه بهترزمینه پویایی انجمن ها افزایش داده ایم.

وی ادامه داد: دراین جلسه هم اندیشی دوگروه تشکیل می شودکه گروه اول نوآوری ها و فعالیت های خودرا ارائه می دهندوگروه دوم مربوط به بخش جشنواره وآیین نامه های آن است وهدف ما استخراج محورهای اصلی و ابلاغ آن به دانشگاه ها می باشد.

دکترکرمی افزود: بحث انتخابات نیز از اهمیت برخوردار می باشد و این مهم مربوط به جایگاه انجمن ها و تاثیرتصمیم گیری های وزارتخانه است.

دکترکرمی در ادامه گفت: حضور شما دانشجویان در انتخابات موجب خیروبرکت برای کشور و جامعه دانشگاهی می شود.

رئیس اداره فعالیت های انجمن های علمی درپایان خاطرنشان کرد: به دانشجویان قول داده بودیم نتیجه نظرسنجی جشنواره ملی حرکت که درکرمانشاه انجام شده بود را به صورت شفاف ارائه دهیم كه این گزارش فردا در افتتاحيه ارائه خواهد شد.

roze aval1.jpeg


roze aval2.jpeg


roze aval3.jpeg

 
22 اردیبهشت 1397 3:28 بعدازظهر