صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

یازدهمین نشست دبیران مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی

به منظور اجرای ماده ۲۰ آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه های علمی دانشجویی «یازدهمین نشست دبیران مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های دولتی» با هدف توانمندسازی و تبادل تجربیات میان انجمن های علمی دانشجویی و برگزاری انتخابات نماینده انجمن های علمی دانشجویی در شورای حمایت و نظارت وزارت علوم، ۱۹ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار می شود. این نشست بصورت سالانه و در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود.

توسعه ظرفیت های آموزشی در انجمن‌های علمی دانشجویی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تبادل نظر و انتقال تجربیات موفق میان دبیران مجمع دانشگاه‌ها از طریق تشکیل کارگروه‌های مختلف و گرفتن پیشنهادها و نقطه نظرات دبیران در نشست ها با مسئولین وزارت علوم و نیز ارزشیابی انجمن های حاضر از جمله برنامه های این نشست خواهد بود.

 
17 اردیبهشت 1397 11:53 صبح