صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

مسابقات ربات های جنگجوی ایران همراه با لیگ مهارت آزادانجمن علمي دانشجويي رباتيك دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار می کند:

 

"حرفه ای ترین مسابقات ربات های جنگجوی ایران همراه با لیگ مهارت آزاد"

 bahonaruniversity1396@ 

robo-skill.ir 

 
10 بهمن 1396 0:00 بعدازظهر