صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

کنگره ملی دانشجویی طب اسب


کنگره ملی دانشجویی طب اسب

18 و 19 بهمن ماه، اهواز

همراه با برگزاري كارگاه هاي آموزشي و سخنراني هاي علمي

اطلاعات بيشتر در سايت و كانال كنگره:

 

www.nscem.com

@nscem

info@nscem.com

 
4 بهمن 1396 9:51 صبح