صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاری دومین دوره مسابقات کشوری رباتیک (صدرا کاپ)
برگزاری دومین دوره مسابقات کشوری باتیک (صدرا کاپ)

 

۱۸ و ۱۹ اسفند ماه ۹۶

دانشگاه محقق اردبیلی

 

اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام @sadracup2018

 

@anjoman_elmi_uma

 
4 بهمن 1396 9:36 صبح