صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري چهاردهمين مجمع عمومي اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي فيزيك

در این نشست كه با حضور 24نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي فيزيك دانشگاه هاي سراسر كشور، سركار خانم ملك شيخي كارشناس انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه و سركار خانم عبدالهي كارشناس اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي وزارت علوم برگزار گرديد، موضوعاتي از قبيل بررسي اساسنامه، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.

نتایج نهایی انتخابات چهاردهمين دوره ی مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فيزيك:

اعضاي شورای مرکزی:

احسان طالبيان - دانشگاه تربيت مدرس - دبير

زهرا عبدي - دانشگاه شهيد بهشتي

مريم اسكندري فر - دانشگاه سلمان فارسي كازرون

مهدي بشكني - دانشگاه پيام نور كرج

محمد مهدي درخشان مباركه - دانشگاه شهركرد

كژال يوسفي - دانشگاه رازي كرمانشاه - عضو شورا علي البدل

فريور اميري - دانشگاه اروميه - عضو شورا علي البدل

بازرسان

امين توبه ئيهايي نجف آبادي - دانشگاه فناوري نوين - بازرس اصلي

محمد مهدي آقا ملايي - دانشگاه صنعتي كرمانشاه - بازرس علي البدل


fizik1.JPG

fizik2.jpg

 
1 خرداد 1396 2:41 بعدازظهر