صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

دهمين نشست سراسري دبيران شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي دولتي

برنامه زمانبندي دهمين نشست سراسري دبيران شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاههاي دولتي و دبيران اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي از طرف انجمن هاي علمي اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم اعلام شد.

دهمين نشست سراسري دبيران شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاههاي دولتي و دبيران اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي، 29 تا 31 فروردين ماه بهميزباني دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.

برگزاري كارگاه هاي آموزشي، سخنراني علمي و پرسش و پاسخ با مسئولين وزارت علوم از برنامه هاي اين نشست مي باشد. شايان ذكر است فقط دبيران شوراي هماهنگي دانشگاههاي دولتي كه معرفي نامه آنها از طريق دانشگاه به اداره كل فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ارسال شده است و همچنين دبيران اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مي توانند در اين نشست شركت نمايند.

برنامه

شروع

پایان

سخنران

موضوع

محل برگزاري

سه شنبه 29/01/96

 

نیم روز اول

پذیرش

12

 

 

 

دانشگاه اصفهان-مهمانسراي دانشگاه

نماز و ناهار و استراحت

13

 

 

 

پخش مستند بانوي گل سرخ

17

19

 

كارآفريني و اشتغال

سالن آمفي تئاتر

نماز و شام

19

21

 

 

چهارشنبه 30/01/96

 

نیم روز دوم

صبحانه

8

8:30

 

 

افتتاحيه

8:30

10:30

 

خوشامدگويي دانشگاه، سخنراني دكتر ايرجي، پرسش و پاسخ با دكتر ايرجي، توديع و معارفه دبيران سابق عضو شوراي حمايت و نظارت

سالن آمفي تئاتر

استراحت

10:30

11

 

 

معارفه

11

12:30

 

بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات ميان دبيران شورا و دبيران اتحاديه ها

سالن آمفي تئاتر

ناهار و نماز 12:30 الي 14

 

نیم روز دوم

دو کارگاه به صورت همزمان

14

16

 

1-كارآفريني و اشتغال-گروه A

2-گزارش نويسي و مستندسازي-گروه B

 

استراحت

16

16:30

 

 

دو کارگاه به صورت همزمان

16:30

18:30

 

1-كارآفريني و اشتغال-گروه B

2-گزارش نويسي و مستندسازي-گروه A

 

استراحت

18:30

19

 

 

برنامه فرهنگي - نماز و شام

19

22

 

 

 

پنج شنبه 31/01/96

 

نیم روز سوم

صبحانه

8

8:30

 

 

سخنراني علمي

8:30

10

 

دكتر شارع پور 

سالن آمفي تئاتر

استراحت

10

10:30

 

 

برگزاري انتخابات

10:30

12

 

انتخاب دو نفر از بين دبيران شوراي هماهنگي جهت عضويت در شوراي حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي وزارت علوم طبق آيين نامه جديد

سالن آمفي تئاتر

ناهار و نماز و پايان برنامه

 
26 فروردین 1396 0:44 بعدازظهر