صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري دهمين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي ادكا

دهمین مجمع عمومی اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي(ادکا) 7الي9دي ماه به ميزباني دانشگاه شهيد بهشتي در پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) برگزار شد.

 در این نشست كه با حضور دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه هاي سراسر كشور و سرکارخانم اكبري کارشناس انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم برگزار گرديد، موضوعاتي از قبيل بررسي اساسنامه، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.

اعضای شوراي مركزي:

زهرا اسلامی   (دانشگاه شاهد،دبیر ادکا)

سحر عشقی   (دانشگاه شهید بهشتی)

فائزه ابراهیمی   (دانشگاه قم)

زهرا نذری   (دانشگاه بیرجند)

آیسان پژوهان فر    (دانشگاه الزهرا(س) )

نگار زرگر   (دانشگاه خوارزمی)

سهیلا زارع  (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

پریسا حسین زاده  (دانشگاه خلیج فارس بوشهر، عضو علي البدل)

مهران محمد پور (دانشگاه سمنان، عضو علي البدل)

 

بازرسان:

پریا احمد پور (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

زهرا حسین نیا (دانشگاه علامه طباطبائی)


adka-10-1.jpg


adka-10-2.jpg


adka-10-3.jpg

 
11 دی 1395 9:40 صبح