صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اعلام آمادگی ستاد توسعه فناوری نانو در حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی

پس از برگزاری جلسه مشترک اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ستاد توسعه فناوری نانو، پیرامون بررسی ظرفیت های ستاد به منظور توسعه و حمایت از انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی، این ستاد آمادگی خود را در حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی در زمینه های: عضویت انجمن های علمی دانشجویی فناوری نانو و انجمن های مرتبط در شبکه نهادهای ترویجی فناوری نانو با هدف تسهیل تعاملات انجمن ها با ستاد نانو؛ حمایت از برگزاری رویدادهای ترویجی و آموزشی فناوری نانو؛حمایت از نشریات دانشجویی علوم و فناوری نانو؛ حمایت از حضور در تور فناوری نانو؛ حمایت از مشارکت انجمن های علمی دانشجویی در مسابقه ملی فناوری نانو؛ حمایت از مشارکت انجمن های علمی دانشجویی در سایت آموزش فناوری نانو؛ آموزش رابطان انجمن های علمی دانشجویی در قالب دوره های توان افزایی مروجان فناوری نانو؛ اعلام کرد.

بر اساس این خبر انجمن های علمی دانشجویی می توانند به منظورکسب اطلاعات بیشتر از حمایت ها و برنامه های ستاد به بخش ترویج در سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به نشانی www.nano.ir/tarvij مراجعه کرده یا با پست الکترونیکی nsg@nano.ir و شماره های ۰۹۱۹۰۴۲۴۲۰۵ و ۰۲۱۶۶۵۳۲۶۱۸ تماس حاصل نمایند.

 
7 دی 1395 11:00 صبح