صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري مهندسي صنايع

در این نشست كه با حضور 32نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي صنايع دانشگاه هاي سراسر كشور، جناب آقاي عليزاده معاون اداره كل انجمن هاي علمي دانشگاه، سرکارخانم عبدالهی کارشناس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم برگزار گرديد، موضوعاتي از قبيل بررسي اساسنامه، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.


اعضاي شوراي مركزي:

علي ولي زاده (دانشگاه صنعتي اميركبير، دبير اتحاديه)

شراره كلانتري (دانشگاه صنعتي اصفهان)

شقايق حسن پور ( دانشگاه صنعتي شريف)

هليا خرساني (دانشگاه الزهرا)

محمد ولي نژاد (دانشگاه فردوسي مشهد)

محمد غلامي (دانشگاه صنعتي شيراز)

اميرحسين حسين زاده (دانشگاه گيلان)

مجتبي مطلوبي (دانشگاه تهران، عضو علي البدل)

امير حق دادي (دانشگاه اراك، عضو علي البدل)


بازرسان:

امير حسين يافتيان (دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي)

سجاد كلهر (دانشگاه غيرانتفاعي كار قزوين، بازرس علي البدل)


sanaye1.jpg


sanaye3.jpg

sanaye2.jpg

 
4 دی 1395 0:04 بعدازظهر