صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

پانزدهمين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي برگزار خواهد شد

پانزدهمين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي، 27 و 28 آذر ماه 1395 به ميزباني دانشگاه علم و صنعت در سالن همايشهاي برج ميلاد برگزار خواهد شد.
دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي (به ازاي هر انجمن يك نماينده-دبير يا عضو شوراي مركزي ) هر يك از دانشگاه ها مي توانند در اين مجمع عمومي به نمايندگي از انجمن علمي دانشگاه خود حضور داشته باشند. همچنين جهت هماهنگي براي حضور در اين مجمع مي توانند با جناب آقاي سليمانيان دبير انجمن علمي دانشجويي مهندسي مواد دانشگاه علم و صنعت با شماره ٠٩٣٥٨٤٧٢٤٧٩تماس بگيرند.
 
17 آذر 1395 9:07 صبح