صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري نشست دبیران اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی

نشست دبیران اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 3/9/95 برگزار گردید.این نشست با حضور دکتر ایرجی مدیرکل محترم فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای دکتر کرمی رییس محترم اداره فعالیتهای فرهنگی، سرکارخانم عبدالهی کارشناس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم و20 نفر از دبیران اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد.

در این نشست از ساعت 9 الی 13 هم اندیشی بین دبیران در مورد مسایل مربوط به اتحادیه صورت گرفت و سپس از ساعت 14 الی 16 پرسش و پاسخ با مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت که اهم موارد به شرح ذیل می باشد:

ـ انتخاب استاد مشاور برای اتحادیه ها و دادن حکم به آنها به امضای دکتر ایرجی جهت ارائه به دانشگاه

ـ چاپ کتاب فعالیت اتحادیه ها و حمایت اداره کل فرهنگی جهت چاپ

ـ افزایش دوره یک ساله اتحادیه به دو سال را جهت بررسی ارائه دهیم

ـ در نمایشگاه هفته پژوهش یک غرفه به اتحادیه ها اختصاص داده شود

ـ پیگیری تشکیل انجمن و باشگاه نخبگان توسط شورای حمایت و نظارت

ـ انتخاب سه نفر عضو شورای حمایت و نظارت انجمن های علمی (آقایان عبداله لوشابی، علی توکلی و خزر ادریسی مریان)

ـ انتخاب 2 نفر نمایندگان دبیران اتحادیه جهت شرکت در جلسات به صورت ماهانه (آقایان مصطفی باقری، سعید صالح نیا)

ـ انتخاب نماینده انجمن های علمی دانشجویی جهت ایراد سخنرانی در روز 16 آذر (روز دانشجو) (آقای رحمانی با 8 رأی و آقای رزاقی با 7 رأی و یک رأی سفید و یک رأی ممتنع) 


dabiran0.jpg

dabirann4.jpg

dabirann2.jpg

dabirann3.jpg

 
14 آذر 1395 9:05 صبح