صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي

در این نشست كه با حضور 18 نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي شيمي دانشگاه هاي سراسر كشور، دکتر شیری معاون پژوهشی دانشگاه، سرکارخانم دکتر محمدنژاد مدیرگروه دانشکده شیمی، سرکارخانم قلی زاده کارشناس انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه، سرکارخانم عبدالهی کارشناس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی وزارت علوم برگزار گرديد، موضوعاتي از قبيل بررسي اساسنامه، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.


اعضاي شوراي مركزي:

سعید صالح نیا صومعه سرایی (دانشگاه گيلان، دبير اتحاديه)

مائده نوری (دانشگاه الزهرا(س) )

کامران مهدوی (دانشگاه وليعصر رفسنجان)

محدثه حسین پور (دانشگاه بيرجند)

مریم نظری (دانشگاه رازي كرمانشاه)

سینا طبق چی ( دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، عضو علي البدل)

علی اکبر عامری ( دانشگاه صنعتي شاهرود، عضو علي البدل)

 

بازرسان:

مهدی سماپور (دانشگاه دامغان)

محمدرضا محمدزاده (موسسه آموزش عالي قدر، بازرس علي البدل)


shimiete.jpg

shimiete2.jpg
shimiete1.jpg
 
14 آذر 1395 9:01 صبح