صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

تفاهم نامه دفتر امور فرهنگی و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

انجمن ارزیابی محیط زیست ایران به منظور ایجاد زمینه دستیابی به توسعه پایدار و حفظ و حراست سیستماتیک از محیط زیست کشور در تاریخ ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز نمود. این انجمن متشکل از متخصصان، کارشناسان، و استادان با سابقه کشور در زمینه ارزیابی اثرات محیط زیستی می باشد. حوزه های فعالیت انجمن ارزابی محیط زیست ایران شامل آموزش و پژوهش، انتشارات، گردهمایی های علمی و همایش می باشد.جهت آشنایی بیشتر با این انجمن به سایت http://www.iraneia.ir/ مراجعه نمایید. فعالان انجمن های علمی دانشجویی جهت استفاده از دوره ها و خدمات انجمن به دفتر امور فرهنگی مراجعه نمایید.
 
1 تیر 1390 3:07 بعدازظهر