صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاري مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو

در اين نشست كه با حضور 21 نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو دانشگاه هاي سراسر كشور، دكتر گودرزي معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و دبير همايش ، مهندس نعيمي مدير فرهنگي دانشگاه، جناب آقاي رحماني نماينده ستاد توسعه فناوري نانو و سركار خانم اكبري كارشناس انجمن هاي علمي اداره كل فرهنگي برگزار گرديد، موضوعاتي از قبيل بررسي اساسنامه، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.اعضاي شوراي مركزي شوراي مركزي:


اميد عيدي (دانشگاه صنعتي اراك، دبير اتحاديه)

پيمان نصيري پور (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

فريبا سعيدي (دانشگاه گيلان)

قاسم نوجامه (دانشگاه پيام نور)

بهاره بزرگ نيا (دانشگاه الزهرا(س) )

اميد زادمهر (دانشگاه شهيد چمران اهواز)

علي عبادتيان (دانشگاه فردوسي مشهد)

فرشيد لطفي (دانشگاه محقق اردبيلي، عضو علي البدل)

عادله حاجي بيگي ( دامشگاه اراك، عضو علي البدل)


بازرسان:

مهيار ثروتي (دانشگاه زنجان)

ميلاد شوره اي (دانشگاه پيام نور، بازرس علي البدل)nano1.jpg

nano2.jpg

nano4.jpg

nano3.jpg


 
13 آذر 1395 2:15 بعدازظهر