صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

مسابقه سالانه نوآوري و كارآفريني

انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه شيراز برگزار مي كند:


مسابقه سالانه نوآوري و كارآفريني

در زمينه فناوري اطلاعات، ارتباطات و كاربردهاي آن در حوزه هاي سلامت، جهانگردي و تجارت الكترونيك


آخرين مهلت ثبت نام الكترونيكي و ثبت طرح: 9آذرماه 1395

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبسايت مركز شتابدهي دانشگاه شيراز به آدرس innovation.shirazu.ac.ir مراجعه شود.

 
2 آذر 1395 3:23 بعدازظهر