صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو برگزار خواهد شد

مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي فناوري نانو، 2تا4 آذر ماه همزمان با اولين همايش ملي نانو فناوري و كاربردهاي آن در علم و صنعت به ميزباني دانشگاه صنعتي اراك برگزار خواهد شد.

دبيران انجمن هاي علمي دانشجويي نانو هر يك از دانشگاه ها مي توانند در اين مجمع عمومي به نمايندگي از انجمن علمي دانشگاه خود حضور داشته باشند. همچنين جهت هماهنگي براي حضور در اين مجمع مي توانند با جناب آقاي عيدي با شماره ٠٩١٨٦٢٨٠٨٦٩ تماس بگيرند.

 
1 آذر 1395 10:38 صبح