صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

گردهمايي خشت خشت موفقيت

اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي عمران گردهمايي "خشت خشت موفقيت" را

در محورهاي زير:

* نقش مهندس عمران در زمان دفاع مقدس
* مباني سازه هاي دفاعي
* مباني اجراي سازه ها در شرايط جنگي
* شاهكارهاي مهندسي در دفاع مقدس
* رويكرد پدافند غير عامل در سازه هاي نظامي

برگزار مي كند.

زمان: چهارشنبه 26 آبان ماه 1396 
مكان: دانشگاه رازي كرمانشاه 
 
24 آبان 1395 9:43 صبح