صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

اولین كنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 اهمیت کلینیکال پاتولوژی درآموزش و پژوهش علم دامپزشکی ، همچنین در تشخیص و پی گیری درمان بیماری های دامی و در تحقیقات و درمان بیماری های مشترک بر کسی پوشیده نیست . به ویژه این که تلاش پژوهشگران این علم نقش به سزایی در رشد روز افزون تولیدات علمی کشور در سطح جهانی نیز دارد.

 اولین کنگره دانشجویی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی با هدف شناخت بهتر و اهمیت آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی در تشخیص بیماری های دامی توسط اتحاديه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی ایران در تاریخ ۹ و ۱۰ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

محورهای علمی کنگره شامل:

محور اصلی :مدیریت آزمایشگاه (اقتصاد مقاومتی و اخلاق در آزمایشگاه)
خون شناسی
بیوشیمی بالینی
سلول شناسی
سلول بنیادی (پزشکی و دامپزشکی)
میکروب شناسی (باکتری شناسی،ویروس شناسی،قارچ شناسی)
پاتولوژی

انگل شناسی

آدرس پایگاه اینترنتی کنگره:

www.10thivsc.ir

 
14 تیر 1395 9:26 صبح