صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

دستورالعمل اتحادیه‌های انجمن های علمی دانشجویی


به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی مصوب ۱۸/۹/۸۷ اتحادیه‌ انجمن‌های علمی دانشجویی می‌توان تشکیل شود و از اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم کسب مجوز فعالیت نماید. اصول حاکم بر فعالیت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی به تشریح در «دستورالعمل اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی» مصوب ۷/۶/۸۹ شورای حمایت و نظارت آمده است.


بنابر دستورالعمل، مجمع عمومی اتحادیه‌ها با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی یک حوزه علمی و تخصصی برگزار می‌شود. هر انجمن علمی صاحب حق رای در مجمع خواهد بود که نماینده آن انجمن علمی (دبیر یا عضو شورای مرکزی در صورت عدم حضور دبیر) با به همراه داشتن معرفی‌نامه از دانشگاه در مجمع حضور خواهد یافت. اگر در یک دانشگاه بیش از یک انجمن علمی در آن حوزه تخصصی مجوز فعالیت داشته باشد، از هر انجمن علمی مستقلا یک نفر اجازه حضور در مجمع خواهد داشت. جهت اطلاع دقیق‌تر از روند تشکیل و فعالیت اتحادیه به این لینک مراجعه کنید.


دستورالعمل را بصورت PDF از اینجا دریافت کنید. 
1 تیر 1393 2:53 بعدازظهر