صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

برگزاری جلسه شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی

جلسه شورای حمایت و نظارت بر انجمن ها و اتحادیه های علمی دانشجویی
سه شنبه مورخ 1393/12/19

shora2.jpg

shora3.jpg

shora4.jpg

shora5.jpg

 
20 اسفند 1393 8:25 صبح