صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

هشتمین مجمع عمومی و انتخابات اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا)

k1.jpg

k2.jpg

k3.jpg

k4.jpg

k5.jpg

k6.jpg

 
19 آذر 1393 10:34 صبح