صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

جايگاه انجمن هاي علمي دانشجويي در سند چشم انداز افق 1404 و نقش آنها در مسير تحقق دانشگاه تمدن ساز

جايگاه انجمن هاي علمي دانشجويي در سند چشم انداز افق 1404 و نقش آنها در مسير تحقق دانشگاه تمدن ساز

 

عباس تيموري آسفيچي

كارشناس انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه يزد


يكي از اهداف بلند و‌آرماني سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران احراز جايگاه اول علم و فناوري در 25 كشور منطقه‌ي آسياي جنوب غرب ) در افق 20 ساله است و تحقق اهداف چشم انداز در ابعادعلمي ، پژوهشي و فناوري مستلزم سياستگذاري صحيح و عزم جهاد علمي است كه مهمترين ركن براي نيل به اهداف تعيين شده دانشگاه‌ها ميباشند كه يكي از اصلي ترين اركان نظام فكري معرفتي  توليد دانش مي باشد و دانشگاه تمدن ساز افق حركت دانشگاه هاي ايران براي دهه هاي آتي ترسيم مي كند  كه انجمن هاي علمي دانشجويي در آن به عنوان يك نهاد مستقل جهت انجام فعاليتهاي علمي در بدنه دانشجويي به عنوان يك ركن اساسي در راستاي تحقق اهداف مطرح شده مي باشد و به عنوان هسته هاي تخصصي نقش اساسي در پيشبرد اهداف علمي و توسعه دانش هاي نوين و تخصصي در دانشگاه ها را دارند.

 كه در اين رابطه فعاليت بيش از دو هزار انجمن علمي دانشجويي در دانشگاه هاي كشور بيانگر ميزان اهميت آنها در رشد علمي كشور و ايجاد دانشگاه تمدن ساز مي‌باشد .

در اين مقاله سعي بر آن است تا در ابتدا جايگاه انجمن هاي علمي دانشجويي در سند چشم انداز افق 1404 تبيين شود و سپس به نقش آنها در ساخت دانشگاه تمدن ساز پرداخته شود .


برای دریافت فایل پی دی اف مقاله روی لینک زیر کلیک فرمایید.


 
27 آبان 1392 0:34 بعدازظهر