صفحه اصلی | ارتباط با دفتر

نهمين جشنواره ملي حركت برگزار شد


akhbar.jpg

نهمين جشنواره ملي حركت سوم تا پنجم مهرماه 1395 به ميزباني دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار گرديد.اخبار

مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آمار برگزار خواهد شد

etehadie.jpg

مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي آمار، 4 و5 آبان ماه به ميزباني دانشگاه گيلان برگزار خواهد شد

برگزاري اولين مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا به ميزباني دانشگاه خوارزمي

geography4.jpg


اولين مجمع تاسيسي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي جغرافيا،  13 الي 15 مهر ماه به ميزباني دانشگاه خوارزمي برگزار گرديد.

برگزاري دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي به ميزباني دانشگاه تهران

etehadie.jpg


دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي 9الي11 شهريورماه به ميزباني دانشگاه تهران برگزار گرديد.

برگزاري اولين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني به ميزباني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران

kar1.jpg


اولين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني 9الي11  شهريورماه به ميزباني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار گرديد.

دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي برگزار خواهد شد

etehadie.jpg


دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي دامپزشكي  9تا11 شهريورماه به ميزباني دانشگاه تهران(دانشكده دامپزشكي) برگزار خواهد شد

اولين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني برگزار خواهد شد

etehadie.jpg


اولين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي كارآفريني،  9تا11 شهريورماه به ميزباني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران برگزار خواهد شد.

برگزاري اولين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، نفت و پليمر به ميزباني دانشگاه تهران

shimi1.jpg


اولين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي مهندسي شيمي، نفت و پليمر  25 و 26 مردادماه به ميزباني دانشگاه تهران برگزار گرديد.برگزاري دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي معماري، مرمت و شهرسازي به ميزباني دانشگاه رازي كرمانشاه

etehadie.jpg


دومين مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی معماري، مرمت و شهرسازي، 28 و 29 تير ماه 1395 به میزبانی دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار گرديد.

دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي معماري، شهرسازي و مرمت برگزار خواهد شد

etehadie.jpg

دومين مجمع عمومي اتحاديه انجمن هاي علمي دانشجويي معماري، شهرسازي و مرمت  28 و 29 تيرماه به ميزباني دانشگاه رازي كرمانشاه برگزار خواهد شد.


طرح پیمایش ملی آراء و نظرات فعالان انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور

survey.jpgاین طرح با هدف رصد وضعیت انجمن های علمی دانشجویی کل کشور توسط اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اجرا شده است. 
اخبار انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی

گزارش تصویری

مقالات

فعالان و کارشناسان انجمن های علمی دانشجویی می توانند مقالات تحلیلی خود را جهت انعکاس در این ستون به info@ssamsrt.ir ارسال کنند. عناوین و محتوای مقالات ارسالی باید مرتبط با حوزه انجمن های علمی باشد. مقالات ارسالی می‌تواند در ویژه‌نامه‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آرشیو مقالات